Varannan kund vill byta information mot erbjudanden

  • januari 20, 2016
  • blog

Att vara med i en kundklubb är en sak, att dela med sig av sina uppgifter är en helt annan. En undersökning visar dock att 47 procent är villiga att dela med sig av personlig data i utbyte mot erbjudanden.

Det är Pew Research Center som gjort undersökningen bland amerikanska konsumenter. Av de tillfrågade säger sig 47 procent vara villiga att byta personlig data i utbyte mot erbjudanden. En tredjedel, 32 procent, säger blankt nej till att dela med sig.

Källa: Handelstrender.se