Fem saker alla framgångsrika centrumledare gör

Som centrumledare så spelar du en nyckelroll i din handelsplats framgångar. Men en handelsplats är stundom en komplex organism som är i ständig förändring. Vi har pratat med ett gäng centrumledare om vad de anser vara framgångsfaktorer i arbetet med att styra förändringen och skapa en bra handelsupplevelse.


Var ute i butikerna

Som ledare för din handelsplats är det av yttersta vikt att bygga relationen med butikerna och skapa en förståelse för dina hyresgästers behov. Din uppgift är att alliera butikerna och bygga en “vi-känsla”.

En god relation till butikerna kommer att vara till stor nytta när du lägger upp kampanjer, samlar in erbjudanden och planerar kommande aktiviteter på handelsplatsen.


Benchmarka konkurrenterna

Titta på vad de konkurrerande handelsplatserna i ditt primära upptagningsområde gör. Analysera vilka framgångsfaktorer de har, vad de gör rätt och vad de gör fel. Detta är nyckeln till att kunna förbättra din egen handelsplats och differentiera den. Om du kan erbjuda det dina konkurrenter inte har så tar du snabbt positionen som nummer ett.


Förnya, Förnya, Förnya

Bejaka förväntningarna om förnyelse på din handelsplats. Prata med besökarna; hur spenderar de sin dag på handelsplatsen? Vad är viktigt för dem i shoppingupplevelsen? Vad skulle du kunna ändra på för att göra den ännu bättre? Vad för inköp gör besökaren här? Vilka inköp har ersatts av onlinehandel?

Konsumenten idag ställer allt högre krav på handelsplatsupplevelsen, därför är det extra viktigt att försöka se handelsplatsen ur besökarens perspektiv när det kommer till nyckelfaktorer som butiksmix, underhållning och tillgänglighet.


Bekvämlighet

Fundera på hur du som representant för handelsplatsens ägare och butiker kan bli ännu bättre på bekvämlighet och tillgänglighet. Vad kan vi erbjuda i form av upplevelser, parkering, cafe/restaurang och underhållning? Kan vi ha kundaktiviteter oftare och hur skapar vi ett diversifierat utbud som passar en så bred målgrupp som möjligt?

Kanske är det dags att se över de digitala kontaktytorna du har mot kunderna. Finns det någon teknisk lösning som kan sätta er på på kartan som en handelsplats i framkant?


Belöna lojalitet

Belöna dina bästa kunder för att de återkommer till din handelsplats och visa att de är viktiga för er. Värdecheckar, gratis parkering eller en fikabjudning är populärt och uppskattat av kunderna. Vi har hjälpt till att sätta upp stabila partnerskap i form av prenumerationer på tidningar, böcker och taxiresor för handelsplatser att belöna sina lojala kunder.

Glad kund = glad handelsplats!