Hur vi fick butikerna på Emporia och Field’s att jubla

  • juli 12, 2017
  • blog

Bakgrund

Vi har länge arbetat med Steen & Ström och det har varit en fantastisk resa för båda parter. 2016 bestämde vi oss för att fördjupa samarbetet och tillsammans skapa ett lojalitetsprogram med ett delat fokus: att gynna både kunden och butikerna.

Vi funderade länge på hur vi med hjälp av avancerad teknik och smart kommunikation skulle få besökaren att återkomma till handelsplatsen och samtidigt gynna butikerna utan kapa deras marginaler.  Lösningen? Den appbaserade plattformen Shopping Center Loyalty med achievements.


 

I appen får medlemmarna klippkort med belöningar efter X antal aktiviteter i butikerna som väljer att delta. Kunden registrerar alla köp de gör – med hjälp av QR-koder som är uppsatta i kassorna – och tar sig framåt mot nästa belöning genom att vara en aktiv besökare och upprepat handla inom handelsplatsens område.

Som en extra morot så räknas aktiviteterna också på en övergripande handelsplatsnivå där fastighetsägaren belönar kunden när de når en högre lojalitetsnivå för handelsplatsen som helhet.


 

Under Maj så lanserade vi det nya lojalitetskonceptet under namnet MyPlays på Emporia i Malmö och Fields i Köpenhamn.

Emporia och Fields sjösatte samtidigt lanseringsevent och kommunikation i digitala och postala kanaler.

De soliga sommardagarna till trots så blev det en succé! Redan under lanseringshelgen så trillade det in fler medlemmar än väntat och aktiviteten var i full gång. Butikerna var särskillt glada över det enkla upplägget och möjligheten att själv styra över innehåll och belöningar som komplement till deras befintliga kundklubbar.

Varannan kund vill byta information mot erbjudanden

  • januari 20, 2016
  • blog

Att vara med i en kundklubb är en sak, att dela med sig av sina uppgifter är en helt annan. En undersökning visar dock att 47 procent är villiga att dela med sig av personlig data i utbyte mot erbjudanden.

Det är Pew Research Center som gjort undersökningen bland amerikanska konsumenter. Av de tillfrågade säger sig 47 procent vara villiga att byta personlig data i utbyte mot erbjudanden. En tredjedel, 32 procent, säger blankt nej till att dela med sig.

Källa: Handelstrender.se